IRMA-International.org: Creator of Knowledge
Information Resources Management Association
Advancing the Concepts & Practices of Information Resources Management in Modern Organizations

Research IRM InfoSci-OnDemand Powered Search

Search terms:  


Search Reset Total results: 8575
Full text: Title:
Keyword: Author/editor:
ISBN/ISSN: DOI:
Content:
Search Reset
Term Exclude Inflectional Weight
Add New Term
Search Reset
Keywords:  
Search Reset
Subject:  
Search Reset
Sort by:
rank
Book Chapter
Yingxu Wang (2008). Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration 8 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang (2009). Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 27 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang (2009). Software Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications 16 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2007). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 27 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2007). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 16 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2008). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 19 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2009). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 16 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2009). International Journal of Software Science and Computational Intelligence 15 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang, George Baciu, Yiyu Yao, Witold Kinsner, Keith Chan, Bo Zhang, Stuart Hameroff, Ning Zhong, Chu-Ren Hunag, Ben Goertzel, Duoqian Miao, Kenji Sugawara, Guoyin Wang, Jane You, Du Zhang, Haibin Zhu (2010). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 29 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang, Witold Pedrycz, George Baciu, Ping Chen, Guoyin Wang, Yiyu Yao (2010). International Journal of Software Science and Computational Intelligence 13 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang, Bernard Carlos Widrow, Bo Zhang, Witold Kinsner, Kenji Sugawara, Fuchun Sun, Jianhua Lu, Thomas Weise, Du Zhang (2011). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 17 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2011). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 19 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang, Robert C. Berwick, Simon Haykin, Witold Pedrycz, Witold Kinsner, George Baciu, Du Zhang, C. Bhavsar (2011). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 21 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang, Witold Pedrycz, George Baciu, Ping Chen, Guoyin Wang, Yiyu Yao (2012). Breakthroughs in Software Science and Computational Intelligence 12 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang (2012). Software and Intelligent Sciences: New Transdisciplinary Findings 13 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang (2012). Software and Intelligent Sciences: New Transdisciplinary Findings 15 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang, George Baciu, Yiyu Yao, Witold Kinsner, Keith Chan, Bo Zhang, Stuart Hameroff, Ning Zhong, Chu-Ren Hunag, Ben Goertzel, Duoqian Miao, Kenji Sugawara, Guoyin Wang, Jane You, Du Zhang, Haibin Zhu (2012). Developments in Natural Intelligence Research and Knowledge Engineering: Advancing Applications 24 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2012). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 18 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang (2013). Cognitive Informatics for Revealing Human Cognition: Knowledge Manipulations in Natural Intelligence 19 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang, Bernard Carlos Widrow, Bo Zhang, Witold Kinsner, Kenji Sugawara, Fuchun Sun, Jianhua Lu, Thomas Weise, Du Zhang (2013). Cognitive Informatics for Revealing Human Cognition: Knowledge Manipulations in Natural Intelligence 15 pages.
rank
Book Chapter
Yingxu Wang, Robert C. Berwick, Simon Haykin, Witold Pedrycz, Witold Kinsner, George Baciu, Du Zhang, Virendrakumar C. Bhavsar, Marina L. Gavrilova (2013). Cognitive Informatics for Revealing Human Cognition: Knowledge Manipulations in Natural Intelligence 18 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang, James A. Anderson, George Baciu, Gerhard Budin, D. Frank Hsu, Mitsuru Ishizuka, Witold Kinsner, Fumio Mizoguchi, Toyoaki Nishida, Kenji Sugawara, Shusaku Tsumoto, Du Zhang (2012). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 21 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2012). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 27 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2013). International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence 25 pages.
rank
Journal Article
Yingxu Wang (2012). International Journal of Software Science and Computational Intelligence 17 pages.
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next Last 
InfoSci-OnDemand Powered Search
Body Bottom